Юридические курсы и тренинги. в городе Бишкек - поиск услуг по запросу

  • >> Следующая

Обучение Онлайн! Курсы языковые, тренинги, Курсы Бухучет+1С, Курсы Бишкек, онлайн курсы Бишкек. Теперь у Вас появилась уникальная возможность заниматься на наших онлайн курсах со всех регионов КР Время информационных технологий быть зависимым от интернета без результатно не имея цели - Это глупо! Вы становитесь жертвой ! Интернет должен служить для достижения ваших идеей! Наш клиент – ВЫ! Все Вы, желающие нарастить “интеллектуальные мышцы” необходимые для достижения Ваших целей. Все Вы, у которых есть доступ в Интернет и кто понимает, что его можно и нужно использовать для саморазвития. Все Вы, у кого нет времени и возможности лично посещать курсы и кто хочет получать знания там где ему удобно и когда удобно. Сейчас мы предлагаем на ваше рассмотрение! Онлайн – дистанционное обучение: - Английский язык! - Русский язык! - Кыргызский язык! - Итальянский язык! - Китайский язык! - Турецкий язык! - Испанский язык! - Корейский язык! - Японский язык! - Арабский язык! - Немецкий язык! - Французский язык! -Ораторское искусство! - Школа телеведущих-речь и дикции! - Школа Женских тайн! -Основы Бухгалтерского учета+1С. - 1С предприятие. - Комплексная автоматизация Бизнеса. - Делопроизводство - Компьютерные курсы Курсы по общению: - Психология переговоров. -Тренинг для супругов или кто планирует создать семью! - Тренинг Родители и дети. Учимся вдохновлять детей. - Тренинг Выход с конфликтной ситуации. - Тренинг успешное интервью по трудоустройству. - Курс Юридическая грамотность. Если же Вы не нашли необходимые Вам курсы или лекции, напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить их Вам. Подготовка домашним заданиям,экзаменам,ОРТ. Бишкек COM

23.02|02:46

Сдаю по часовой 500 сомов помещение под курсы тренинги. Тел. Бишкек 500 COM

22.10|09:15

Жаңы доордун босогосунда… Аң-сезимди жогорулатуунун 24 багыты. Караңгылык каптап, Адам баласы өз табиятын тааныбай, адатын дартка айланткан кылымдар... … Кеч күздүн бир күнүндө, суу боюн жээктеп басып бара жаткан Сарыбай, бир олуянын айтканынан улам, саранча сымал жер бетин каптаган заманды элестетип. “Адам баласынан башка жандууга жан багкыдай орун калбас,”-деп айтканына, акылы бүдөмүк болуп турган чакта. Алдыда өйдөлөй кокту ичинде, таштын үстүндө отурган өспүрүм, көзүнө илинет. Ошол замат, көз ирмемде пайда болгон күч, башка сезимдерди ойгото, аны көздөй тарта баштайт. Ал күчтү байкап калган карыя, күлүмсүрөп ичинен: “Ээ, көптөн бери бул тоо - таштын арасында жалгыз жүрө берип, бир гана сайдан учуп чыккан сагызгандан башканы жолуктурбаган, өзүмө окшогон жандууну сагынып, баарлашканга муктаж болуп калсам керек,”-дейт да, шыбырагансып : -А бул чечек тоо койнунда эмне кылып жүрдү болду экен? Малын жоготконбу? Же жөн эле ойноп ушунча алыстыкка кеткенби?- деп жооп изденүүсүндө акылы өз аң-сезимине таандык эмес сезимдерди туйгансып: “Аа бул байкушту кандайдыр бир оор кырдаал бул жакка айдап келген тура,”-деген тыянакында: -Ээ баатыр, тоону көздөй бет алыпсың, жол болсун,- деп үн катат. Адам добушунан чочуган бала, тура калып, дене боюн каптаган коркунуч сезимин жеңе албай. Алдына басып келип, күлүмсүрөп турган карыя, баланын колун кысып.- Жол болсун,- деп дагы бир саламдашканга чейин бозоруп тура берди. Анан гана карыянын жылмайган жүзү менен кошо, карылуу колун жумшактап, саламдашканын жүрөгү сезип, акылы: “Ассалам алейкум, ата,” -дегенге барды. Бирок чочуунун артынан кооптонуусу акыл менен эркин жыйноого, көпкө дейре мүмкүнчүлүк бербей жатты. Аны байкаган Сарыбай: -Кел, балам, көк чөпкө көчүк басып отуралы. Суусундук бар эле, денебизди азыктандыралычы, - деп өз куржунунан чалапты алып чыгуусун сунуштап, үстүндөгү чапанын чечип, чөпкө жая салды да, ичи жылып, кубанычка толгон Сарыбай, кужуңдап, мандаш токуна отуруп калды. Бул маалда, оюн жыя албай аткан бала. Колдорунун титирегенине карабай. Чалаптан куюп, сунганга үлгүрүп калды эле. Ал эми оң колу менен алып чыккан көөкөрдөн, сол колуна илинген аякка чалаптан куюп жатканында, кандайдыр бир ыңгайсыздыкты туюп калган Сарыбай: “Кел балам сен да отур. Кел отур-отура кой,“- деп жайылган чапандын четинен орун көрсөткөнүнө, бүткүл ичиндеги даанышман ак көңүлдүгүн, үнү аркылуу жеткиргенге аракет кылды. Ошол учурда гана чочуркап турган бала. Карыянын жан-дүйнөсүнө уюгандай болуп, орун алышы менен: - Ата, сиз кимсиз?- деген суроо менен кайрылды. - Ээ балам, мен бул табияттын койнунда, өз ичимдеги чындыкты издеп жүргөн пендемин, болгону ошо. А сени балам, бул жакка кайсы сыр жетеледи? - деп, байкап калганын байкамаксанга салып, суроо берип, маектешкенге умтула берген эле Сарыбай. Бул мөңгү суунун башатында жүргөн Адам баласынан, чочуп кеткен өспүрүм. Коркуусунда унуткандарынын баары кайра эсине келе түштү. Ал эми “жалгызсыңбы” деген суроосу кооптону сезимин күчөткөн. Баарысын байкап турган Сарыбай сөзүн улантып: -Балам, сен жалгызсыңбы же жаныңда бирөө-жарың барбы?-деши менен, баланы жөн эле сөзгө тартып, маектешкенге аракет кылган эле. -Жок ата, жалгызмын, өзүм эле,- деп айткан бала. Бирок суроосу оюн алактатканын түшүнгөн Сарыбай. Тынчсыздандыруусун жазайын деген калоосунда: -Балам, мурда да бул жакка келип жүрсөң керек, же биринчи жолу бул жакка чыгышыңбы?-деп бир даам татып ала коюп, кесени баланын колуна кармата салды да.- Ич-иче кой, балам,-деп чоочуркаган өспүрүмдүн кесени жарымдата бөксөрткөнгө дейре, жылмая карап турду. Ушунда гана, коркконунан тамагы кургагансып кеткен бала, ичиши менен жеңилдеп. Кесени кайра артка сунду. Андан соң: -Мурда да келгенсиң го, ээ балам,- деп сөзүн алынын келишинче жумшактап Сарыбайдын сураган болгонуна, бала: -Жок, бул жерге биринчи жолу келишим. Мурда да келгем, бирок анда ылдый жактан эле кайткам, мынчалык бийиктикке чамам жеткен эмес,-дегенинде, кесени карай, кайрадан кандайдыр бир санаага батып баратканын көргөн Сарыбай : -Аа балам, болду. Түшүнүктүү. Тереңдеп көнүмүш адатка айланып бараткан нерсе турбайбы,- десе: -Муну менен эмнени айткыңыз келип турат, ата?- деп бала өңү бузула сурады. -Хм...Балам, Адам баласы бийиктикке чыкса да, тереңдикке түшсө да, алгач, биринчи кадамына экинчиси өбөлгө болуп, бул кадам салуусу адатка айланат,-деди да Сарыбай, уланта.- Жакшылыкта, ар кадам адамды бышыртып, жетилтип, акылды курчутуп, ийгиликке жеткирет. Ал эми жамандыкта, аң-сезиминде орун алган ар кадам жаман адат кейпин кийип, бара-бара дартка айланат, кеселдикке алып келет,- деп жооп берди да Сарыбай, кошумчалап: -Бул дарт, көнгөн адат калбайт, уйга жүгүн салбайт, деген эскертүүгө акылы маани бербей калганынан башталат. Анан бара-бара, балам, сөздүн маңызына маани бербеген адам, эстүүлүгүн жоготот. Ордун. Кыял. Түркүн кыял. Каалоо сезимдеринен түзүлгөн. Адат ээлеп калат да кеселдикке багыттап, дартка айлантат. Акылы бар, эси жок,- деп Сарыбай айтайын дегенин улантарда. Бул сөздү уккан бала, ичи бүкү-түкү боло түштү. Бирок акылы байкаган менен, бир нерсе ичиндегисин мойнуна алганга жар бердирбей жаткансыды. Анткени, таарынган өспүрүмдүн ичинде ажал туралуу ой да бар эле. Ал эми Сарыбайдын адатка айланган көрүнүш дегендигинде, бул бийиктикке чыгып, бой таштасамбы, деген оюн, Сарыбай билип койгон сыяктуу, баланы ардантты. Дал ошол маалда, ызаланткан курбулары эсине келип, бала өлүмүн өңүндө кабыл алгандай болду да, эмне үчүн?- деген суроо жан-дүйнөсүнөн ый менен каргылданып чыга тургансыды. Бирок: -Ата, сиздин айтууңуз боюнча... Менин жашоом, оюм, өмүрүм-бир адатбы?- деп узаткан башкача суроосу өзүн таң калдырды. Бул учурда баарысын туюп-билип турган Сарыбай, бул аралыкта эмнеге жашыраак кезиндегисиндей тоого чыкканын, акылы так баамдагандай болду. Алдыны карай бул өжөр, көк, көзү жашылданып чыккан бала өзүнүн келечегине балта чаап койбосун деп, сөздү керектүү нукка бурууну чечти. Ошол себептен, кайрадан жылмайып: -Ээ балам, сенин ичиңде да, менин ичимде да бир гана чындык бар,- деп айтты. Жаны кашайып турган бала: -Ал эмне болгон чындык?- дегенинде, терең кайгы менен кейишти көрүп турган Сарыбай, баланы бул акыбалдан алып чыгыш үчүн, маекти көңүл ача тургандай, тамаша үн менен: -Ээ баатыр, ал чындыкка жетүүнүн алдында, ар бир нерсенин аты болот демекчи, адегенде экөөбүз таанышып алалы . Менин атым Сарыбай, а сенин атыңчы?- деп ырсая күлгөн суроосуна: -Менин атым Акыл,- деши менен, бала бир аз томсоро түшкөн болду. Бул атын уккан Сарыбай, баланын аты айтайын деп турган сөзүнө, түп ылайык болгонуна сүйүнүп: -Оо балам, атың абдан жакшы ат экен. Сенин атыңды ким койгон билесиңби?- деди эле Сарыбай. Бул учурда күлүмсүрөгөнүн жактырбагансып, бала көзүн жалт көтөрүп, Сарыбайды бир тиктеп алды да: -Билем. Чоң атам. Акыл-эстүү болсун деп, чоң атам койгон экен. Бул жоопту уккан Сарыбай, жаш балача кубанып: -Ээ баатыр, сенин атың тээ илгерки бүт адамзатка таанымал Акыл-эс улуу жоокердин атындай турбайбы. Бирок кылым-замандар оодарылып, алмашып, Акыл-эс – Ахиллес болуп өзгөрүлүп кеткен,- деп сөзүн уланткыча: -Мен дагы бул туралуу бир макаладан окугам,- дей салды бала. Анын сөзүнөн улам, аң-сезиминде жоокерлик орун ала элек, жаш баланын акылы, кичине болсо да, Ахиллести элестетүүдө, баатырлык сезимин жаратканга амал кылышын, көргөн Сарыбай, каткыра күлүп: -Ооба, балам, ооба. Экөөбүз бир эле макаланы окусак керек,- деп карылуу колунун алаканы менен аста-аста, эки-үч жолу баланын далын таптагандай болду да.- И-ий баатыр, ал макаланы окусаң, анда ичибиздеги чындыкка жетиш, экөөбүзгө көп оорчулукка турбас,- дегенине бала карыянын оюн түшүнгөн сыяктуу: -Тарых менен медицинага кызыгам,- деп ичиндеги сыры менен бөлүшкүсү келгенсигендей, толкундана түштү. Анткен менен, ачыла албай. -Бул экөөнүн кандайча экенин билбейм. Бирок окшоштугу бардай мага сезилет,-дегенинде, оозундагы сөз бошураак чыкканын туйган Сарыбай: -Аа, мунуң туура, балам. Туура. Туура. Бул сөзүңдө чындык бар, тарых курулган сыяктуу, медицина дагы адамдын эмнеден куралып-түзүлүшүн эле эмес, кандай амалдардын башатында эмне жатканын, жыйынтыгында эмнеси турганын, тастыктаган илим эмеспи. Тарых да, медицина да түздөн-түз адамга байланыш. Ошондуктан балам, сенин айтканыңда чындык бар дегеним ошол себептен. Тарых менен медицинада окшоштугу эле эмес байланыш дагы бар. Эми, Акыл балам, чындык туралуу билгиң келсе, анда тарых-бул медицинанын күзгүсү,- деп кесерээк айтканына, өспүрүм: -Кандайча?- деген суроо узатты да, таң кала аны карап калды. Ошондо гана баланын акыбалы, бир аз капалыктан арылып, кызыгуу жаралганда, Сарыбай шашпастан аякты колуна алды да, чалаптан бир-эки ууртап, тамшануусунда чаңкоосу булуттар шамал менен айдалгансып кете, күндүн деми сымал, даанышмандык купулуна толо жүзүнө чыкты да, Сарыбай эч кимди, эч нерсени туйбагандай акылбалга түшкөнсүп, үнү адегенде басаңдап. Акылы менен,-манасчы убакытты барактаган сымал, шашылбай жанындагы өспүрүмгө: -Эээ, Акыл балам,-деп кайрылып алды да, жай улантты.-Тарых, медицинанын күзгүсү дегенибиз, медицина – илим. Демек доордун көрсөткүчү болуп илим эсептелет десек, жаңылышпасбыз, балам. Коомдун илимине жараша көрсөткүчтөрү дегенибиз, бул тарыхта орун алган адамзаттын жакшы жетишкендиктери. Ошол эле учурда баса белгилеп койчу оор, өкүнүчтүү басып өткөн убакыттагы доорлору. Ошол кайгылуу доорлор, медицина деген илимде, адамдагы оору-дартка окшогон маал сыяктуу кылымдар. Дарттын ар түрү болот. Бири дене- мүчөбүзгө, экинчиси акыл-эс менен жан-дүйнөбүзгө тиешелүү. Үчүнчүсү булардын тыгыз байланышынан келип да чыкчу дарттары бар десек, чындыкка жакыныраак болот, балам Акыл. Ээ балам, адам табияты боюнча -көчмөндөр. Жер бетинде жайгашкан ар элдин азыктанганына ылайык, мүнөздөгү көрүнүшкө айланган, адаттарын аныктаган сыяктуу, аалам камтыган жылдыз- галактикалар, эмнеден түзүлүп -токулганын сезебиз. Газыбы, суусубу, башкасы болобу. Ага Адам баласынын мээси. Дээги эле бүтүндөй нерв системасы. Мүмкүнчүлүк берет. Илгери да илим болгон. Мээ жана рух туралуу илим. Ал ата-бабабыздан калган мурас. Ошол байыркы илимдин калдыктарынан, эл оозунда Эр-төштүк туралуу баян калган. Тээ илгерки заманда. Өз табиятын жакшы талдаган мураскор ата-бабабыз ар нерсеге өзүнүн атын берип, атап, салт түзгөн доордо, сендей эле өспүрүм, денеси 90% суудан жана жер сыяктуу, белгилүү түркүн заттардан түзүлүп-токулганын сезе туйган экен. Аларды балачактан эле бөлө таанып, сүйлөнүү үйрөтүшүптүр,-деди да Сарыбай, уйкудан ойгонгонсуп, жылмая өз баласындай, аталык сезими менен Акылды карап, бир аз токтолду. Буга, чочуркап - жактырбаганы жазылып, ичинде кандайдыр бир нече суроо пайда болуп калган Акыл: -Ата «бөлүп» дегениңиз кандай? Ал эмне?- деп суроосун бере салды. Бул учурда Сарыбай, бул жалгыздык күнүн көрүү аралыгында, кырк күндө бир, азык-түлүк алып келип берип жүргөн баласын, эстеди эле. Сөзүн бир аз токтотуп, өспүрүмдү тиктеп калганы, ошол себептен болчу. Ал эми баланын суроо берген маалында, Сарыбай баштагыдай эле жылмая: -Ээ-э балам, бөлүп деген, сен медицинага кызыгат эмессиңби. Бөлүп деген бул – денени денедей, жан-дүйнөнү жан-дүйнөдөй таанып кароо. Жанагы айтылган илгерки же болбосо келечектеги муундун балдары “суусадым” деп айтпайт, алар “денемдеги суунун көлөмү төмөндөп кетти, аны толуктап коюушум зарыл” деп түшүнүшөт имиш,- деп жооп кайтарып, күлүмсүрөп турган Сарыбайдан, көзүн албай турган өспүрүм эми гана маектеши сымал ырсая күлүп, көңүлү ачылды да: -Ой, ата, анда алар суусаганын тигинтсе, курсак ачканда пайда болгон сезимин “заттардын жетишпестиги” деп билишеби,- деген сөзү менен Акылдын көңүлү толук ачылгансып, каткыра күлдү. Анын күлкүсүн уккан Сарыбай, баланын көңүлү ачылышына кубанып, баланы коштоп күлө: -Туура. Дал ошондой балам,- деди да, ичинен: “Бала сезимтал да,”-деп курсак ачуу-бул сезим экендигинин шарт тастыстаган баланын табиятына ыраазы болуп, кошумчалап: -Бирок ар бир тамашада, балам, чындык бар дегенди эсиңе ала жүр,- деп алдыда турган кесесин сол колу менен алып, чалаптан дагы бир-эки ууртаган соң, оң колу менен ак түшүп калган жүзүндөгү мурут-сакалын сылады да, күлкүсүнөн тартынып, жерди карап калган баланын маңдайынан да бир эркелетип, колун өз тизесинин үстүнө коюу менен, күлкүсү бара-бара токтолуп: -Ошондой балам, ошондой. Эң татаалды кабыл алыш, өтө эле жөнөкөй нерсени түшүнүүдөн башталат. Жөнөкөйдү баамдап, тастыктап коё албаган, бара-бара жаңылышат, адашат. Ээ балам, тарых. Тарыхтагы байыркы эпос, мифтер илимдин кузгүсү болуп, бизге адамдагы руханий байлыктарды көрсөткөнү-бул медицина. Ошол замандын илиминин көрсөткүчтөрүнүн денгээлинин белгилери. Эр азаматты намыс өлтүрөт деген сөз, Гектардын курман болгону. Гектар,-деп Сарыбай ойлонгонсуп бир токтоду да.- Ахиллес бу Адам баласынын акыл-эси болсо, Гектар-бу намыс, балам. Жанагы акыл-эстин ордун адат ээлейт, деген кеп ошондон калган. Акыл-эс, эрк менен намыс калбаган соң, балам. Албетте, жаман көрүнүш адатка айланат. Эси жоктук – Елена жана арсыз -Парис өндүү көрүнүштөр, балам, аң-сезимде орун алып, адамды бийлеп калышат,-деп Сарыбай кайрадан туңжурап, кандайдыр бир тереңдикке чөмүлгөн акыбалга келди да: -Окуунун. Билим алуунун эки жолу бар. Биринчиси, сен укпаган туюу жолу. Экинчиси, белгилүү, окуп маалымат сыяктуу билип алуу багыты. Биринчиси. Биздин тээ илгерки ата-бабага таандык. Алар көрүп-укканына да, сезип туйганына да сөз жаратып, ат коюусунда ат коюп, атаганын атаган. Өз ичиндеги жан менен рухту, акылы туйган сымал. Мейкиндиктеги кургакчылык менен нымдуулукту, адегенде сезе-туюп анан атаган, балам. Адам баласынын өз табиятынан кабары жок, ээ баатыр. Аны сезбей жатат. Адам баласы токойдон чыккан эмес. Айбандын. Жаныбар, айбандын табиятындагы талашып-тартышуу, жашоо үчүн күрөшкөн амалдары Адам баласына ылайыксыз. Аалам биринчи жарылуудан баштап. Үлгү катары чексиздикке кеңейип баратса, көпчүлүк сыяктуу сокур намыска алдырып таруу, балам, табиятыңа карама каршы амал,-деп жай үнкүрөгөнсүп токтолгонуна, бала: - Мен...Мен...-деп өзү туралуу кеп болуп жаткандай кабыл алып, кегечтене үнү каргылданып чыкканда, ичиндеги бир нерсе бир-сыйра дене боюн туйлатты. Бала колдоруна жай таптыра албай, мандаш токунуп үстүндө отурган чапандын бир учун чойгулай, тарткылай баштады. Анан, бир маалда болгон бүт эркин топтоп. Урушуп тура кетип койчудай: -Ата, “өз табиятыңа карама-каршы амал” деген эмне? -деп сурады. Айласы кетип турган сыяктуу чыккан баланын үнүн байкаган Сарыбай боору ооругансып, оң колунун алаканы менен мойнунан эркелетип: -Балам, киндик кесилет. Бирок эне менен баланын ортосундагы табиятты үзүү мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу, Адам баласын таасирлентип турган ар кыл нерсе бар. Бири акылга дене-мүчөдөн кабар берет. Ал жанагы адамды кээде кыялданткан, дененин азыгуусу. Чаңкоо, ачкалык, көңүл ачуу жана оору сыркоодон пайда болгон сезимдер. Экинчиси, бул Адам баласындагы адат жана ой. Эми эң негизги, үчүнчүсү. Адам өтө сейрек көңүл бурган. Өз акылы, жаны жана руху. Жаратман дүйнөсү. Буга ойдун күчү жетпейт. Ой туялбайт. Ойлогон ойду, ата-бабабыздын, кыстаган турмуш жеңет дегендиги,балам,-бул Ахиллестин иниси болгон Патроклдун ажалы. Же болбосо ойдун ишке ашпагандыгы. Патрокл,- деп Сарыбай өспүрүмдү бир сынагандай тиктеп,- -Патрокл ой сыяктуу. Анын мамытчылык күчү жок. Ой, тээ аң-сезимдин тереңдигиндеги дилдеги пейилди, акыл сыяктуу туялбайт. Жакшы жаманды. Жакын алысты көрө албаган ой, пейил табиятын тастыктап алганга чамасы жок. Ага сенин. Сенин атыңда катылган заттын гана күчү жетет,-деп Сарыбай кайрадан токтолду, бала болсо ал учурдан пайдалана калып: -Ата, акыл менен ойду кантип айырмалайм?-дей салды да. Ичиндеги сырын алдырып койгондой, оң колу шыйрагын көздөй барып, кызыл ашык туштан, бармагы, Ахиллестин бутуна жаанын огу кирген жерине, батты, сол колу оң колунун үстүнө барып, алаканы билектен кысканда, бала, ичимдеги сырды билдирип койдум, деген оюн дап-даана туйду да, аңкая Сарыбайды карап калды. Ошондо гана Сарыбай баланын ичиндеги, пайда болгон үмүттү байкап: -Ахиллеске таандык куралдардын эң баалусу кайсы? Айта аласыңбы, балам?- деп Сарыбай дагы бир сынап, суроо берген болду да. Бирок: -Ээ-э балам, бу Адам баласынын акылы, көдөнүнө жараша, кээде кер, кээде көр болот,- деп улантып коюп, баланы карай жооп күтүп тургансыды да, андан соң, балага жардам бергиси келип. Сөзүн да, үнү сыяктуу созо, жомокчу сымал : -Ээ-ээ-ээ-эй кер акыл. Ээ сен кер, көр акыл эмессиң! Ойгон! Сен Гераклсың,-деп бирөөлөр кыйкырганда , ансыз деле жүрөгү сыгылып турган көкүрөктүн деми ачылып, дилиндеги жан-дүйнөсү руханий ойгонуп, көдөнүнө толо, эрки күчөп, чынжырларын үзөт го. Ал. Акыл, экендигин элестетип. Акыл. Курч көрөгөч акыл экенин эстейт эмеспи,- деп Сарыбай, көкүрөк мойнун өйдөнү көздөй чалкалата көтөргөн, бир аз оозу ачылып калган баланын алайган көзүн караганда, бала маектешинин табышмак сырын тапкандай: - Аа-а. А-аа ЭЛЕС Ахиллестин эң күчтүү куралы-бул элес. Акылдын элеси,-деди да: -Ата, а Геракл дагы- бул акылбы?-деп Сарыбайды кызыгуусу күчөп, жалдырагансып , отуруп калды. -Акыл балам, медицинага кызыккан соң, баш сөөктө катылган мээ тууралуу деле көп нерсени окуп, билип алгандырсың. Эми, балам. Мээ деле орган болгон менен. Кол, бут сыяктуу адамдын акыл, эркине баш ийе турган жайы бар, балам. Бирок Адам баласы табиятына ылайык сезим жаратып, күчтөнбөй калды. Ата-бабыздын илимий жолу катары кабыл албагандыктан, Адам баласын жасалма интеллект сымал, мээ башкарып калат, -деди да, көпкө дейре баланы жылмая тиктеп туруп калды. Экөөнүн тиктешүүсүндө , бири: “Мээде орун алган аң-сезимибиздин бир гана бөлүгү акыл, жан, рухтарга тиешелүү. Калганы дене -мүчө, анын ээси болгон өзүмчүлдүккө таандык экенин жана оркойгон, керлигинен көрлүгү ашкан адат дүйнөсү орун ээлегенин, кабыл алып түшүнөөр бекен,”- деп турса. Экинчиси : “Бул эмнени айтып жатат? Мунун айтканында чындык болсо, бул чындык мага кандай жардам берет?”-деп курбулары менен түзүлгөн кырдаалы, сыздатып турганын, сезген Сарыбай, күлүмсүрөп: -Балам, алгач туюу сезимин күчөтүш зарыл. Ал. Анын күчөшү. Бул көп маселелердин. Чечилиши. Ичтеги сырларын ачылышы. Иштин оңунан чыгышы, - деп сооротконсуп сүйлөдү да, улантты: -Бул акыбалда, Адам баласынын туюсу кеңейип, акылды курчутат. Бул шартта, акыл тартылуу күчүн сезе, анын өзөгүндө эмне жатканын кошо туят. Материалдуулук-көзгө, колго илинген дене-мүчө дейбизби же дүйнө дейбизби, ал нерсенин өзүнүн жаралып, пайда болуш тартиби да, табияты да бар. Генетикага баш ийип, ал өз алдынча, адамдын денеси болобу, гүлдүн сабагы болобу, өсө берет. Ал эми адам ичиндеги руханий дөөлөт кантип оттой жалыңдап, көтөрүлүшү керек балам. Ээ, атаңдын көрү дүнүйө. Атанын кебин түшүнбөй, тар заман десе. Өзүн. Өзүн карабай караңгылыкта, эки жактан кайсалап издеген көр заман. Эне тилинин дилин туйбай, сөз деп гана тааныган, кер заман. Адам баласынын мүмкүнчүлүгүн чектеген тар заман… Ээ-э балам, баарын баамдап турган акыл. Мейкиндикти биз узуну, туурасы, бийиктиги деп өлчөгөн сыяктуу дене- мүчөгө байланыштуу өлчө бирдиктерин биз бой, салмак менен эле чектебей, суудан тышкары баланста турган көптөгөн зат, элементтер, атүгүл бактерия, микроб, вирустар менен өлчөйбүз. Ал эми. Эс тутум, балам, аң-сезимдеги акылдан тышкары, сууда да бар экенине ой жүгүртүп, нерв. Булчуң. Иштөө тартибинде да. Орун алгандарын, тастыктап алсаң, адат деген эмне экенин түшүнөсүң да, анын, адаттын – акыл, жан, рухтарга тиешеси жок экенин тастыктайсың. Жанда бир гана мээримдүүлүк бар,- деп Сарыбай бир аз үн какпай турду да.- Тирүү жан,- деп үнүн жай созуп чыгарды да, Акылды бир тиктеп алып.-Тирүү жан,- деп дагы бир ирет кайталаган соң, көпкө дейре унчукпагандан кийин.-Жан тирүү, балам,- деди.-Анын даамын татыш -акылга милдет. Тирүү жандын даамын тактан гана,-тирүүлүккө баа берет. Ошондуктан, Акыл балам, ажал келгенде гана, Адам баласы ар баалуулуктан тирүүлүктү жогору коёт. А рухта бир гана жаратмандык күч катылган. Бул аң-сезимди түзгөн бирдиктердин экөөсү бир нерсе алганга, талап кылганга муктаж эмес. Биринде мээримдүүлүк тартулоо гана бар. Экинчисинде жаратып, арноо салынган. Ал жаратман. Ал рух. Бул экөө акыл менен биргеликте, аң-сезимдин түпкүлүгүндөгү табиятына ылайык жаратман күч. Булар дене өзүмчүлдүгүнө карама каршы берешен. Өзүмчүлдүк алганга, толуктаганга муктаж болсо, булар жаратып, мээримдүүлүк менен тартуулогонго шашкандар, балам,- деди дагы Сарыбай, тоонун кырын көздөй карап.-Балам, күн батаарына жакындап калыптыр, сен үйүңдү карай ылдый түш, мен сени азым-аз болсо дагы узатып, сөзүмдү улантайын,- деди эле Сарыбай. Бул учурда баарын кунт коюп угуп турган өспүрүм: -Ата, бир аз коё туруңузчу. Сиздин сөзүңүздөн улам… Менин ичимдеги, сиз айткан пейил менен аалам бир,-деп токтолуп калганда, Сарыбай кайрадан жылмая күлүп, баланын маңдайынан эркелете, анын туура кабыл алып, түшүнгөнүнө, ыраазы болгондой: -Ооба, балам, дал ошондой. Сенин да, менин да ичимдеги бир чындык так ошол. Биринчи, Ааламды пайда кылган чоң жарылуу менен сезим жаратуу… Адамдагы сезим жаратуунун табигый окшоштугу бар. Биздин аң-сезимибиздин өлчө бирдиги болгон, дилдеги пейилдин жана ааламды кеңейткен заттын табияты бир. Ага текеберлик көрсөткөндүк – энени көздөй чыккан ок. Илим ордунда турбайт. Азыркы, Адам баласы жараткан коллайдер. Өркүндөтүлөт. Ошонун негизинде убакыттын өлчө бирдиктери аныкталат. Андан соң. Адам баласы, ааламдагы кайсы бир өлчө бирдигин. Өз аң-сезиминен табат,-деди да Сарыбай, баланын маңдайында турган колунун алаканын өспүрүмдүн оң ийнине мээрим менен коё: -Жүр, балам, ылдыйды көздөй басалы,-дегенде, бала шашып көөкөр менен аякты куржунга салып, жыйнаштырайын дегенин, түшүнгөн Сарыбай: -Балам, тим эле кой,-деп ийнинен тарта.- Мен кайра бул жерге келем,-деп, баланын далысынан кучактап алып , ылдый биринчи кадамын таштады. Проект “Школа Личностей” Абу Саид дервиш псевдоним По всем вопросам обращатся по номерам: 0771000944(Whatsapp) 0999733745

28.11|12:49

Новые психологические тренинги! Что вас ждёт? ️- объяснение тем на понятном языке ️- разбор реальных кейсов ️- практика ️- инсайты Тренинги будут проходить в офисе в ТЦ «Вефа» по мере набора участников. Стоимость участия на любом из тренингов — 1000 сом. Подробности и запись по указанному номеру (telegram, whatsapp). Бишкек 1000 COM

09.02|14:17

Международная ассоциация Знание приглашает на кратко срочные курсы: Смета строительства. Дизайн интерьера. Ландшафтный дизайн. Массаж. Психологические тренинги и консультации. Телефон указан на фото По окончании выдаётся Диплом Международного стандарта Бишкек

15.09|18:27

Курсы по личностному росту Курсы финансовой грамотности Курсы бизнес с нуля Курсы выход из стресса и депрессии Курсы укрепление семейных отношений Курсы правильное воспитание детей Курсы избавление от комплексов Курсы работы с травмами детства Бизнес тренер, коуч по личностному росту, психолог, основатель академии для женского развития "Асылзат" - Жанара Аралбаева. Жанара Аралбаева коуч с деятилетним стажем, ученица Саидмурода Давлатова, Брайана Трейси, Джон Кехо и Джона Грея. Бишкек

28.07|11:43

Курс- Кыргызский-Русский - Казахский язык! Курсы Бишкек, курсы русского языка, курсы кыргызского языка, курсы казахского языка, языковые курсы, онлайн курсы, оффлайн курсы . Учись у профессионалов! Основной целью курса является формирование и развитие умений говорить, слушать, писать и читать на кыргызском , русском, казахском языке. Вашему вниманию будут предложены курсы – от «нулевого» до «продвинутого. Переходя от уровня к уровню, Вы изучите грамматику , существенно пополните свой словарный запас и разовьете навыки общения . Предлагаемый курс предназначен так же для иностранных студентов. Студенты должны научиться слушать и понимать , получить базовые знания по грамматике , уметь высказывать свое мнение, отстаивать его и участвовать в спорах и обсуждениях. Программа курсов предусматривает развитие языковой компетенции и формирование коммуникативных навыков. Главной целью обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся первоначальные и дальнейшие основы языка Курс- Кыргызский-Русский - Казахский язык! Стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут Индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут краткосрочные курсы « за месяц» 5 раз в неделю 1.20 минут только индив 4000сом Желаю вам удачи и приятных уроков в центре . Бишкек COM

24.02|08:25

Курс- Корейский-Японский-Китайский язык! Курсы Бишкек, курсы корейского языка, курсы японского языка, курсы китайского языка, языковые курсы, онлайн курсы, оффлайн курсы . Учись у профессионалов! Основной целью курса Корейского-Японского-Китайского языка является формирование и развитие умений говорить, слушать, писать и читать языке. Вашему вниманию будут предложены курсы – от «нулевого» до «продвинутого. Переходя от уровня к уровню, Вы изучите грамматику , существенно пополните свой словарный запас и разовьете навыки общения . Предлагаемый курс предназначен так же для иностранных студентов. Студенты должны научиться слушать и понимать , получить базовые знания по грамматике , уметь высказывать свое мнение, отстаивать его и участвовать в спорах и обсуждениях. Программа курсов предусматривает развитие языковой компетенции и формирование коммуникативных навыков. Главной целью обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся первоначальные и дальнейшие основы языка Курс - Корейского-Японского-Китайского языка ! Стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут Индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут краткосрочные курсы « за месяц» 5 раз в неделю 1.20 минут только индив 4000сом Желаю вам удачи и приятных уроков в центре . Бишкек COM

24.02|08:25

Различные КУРСЫ Смм курсы Курсы программирования Курсы по монтажу Курсы дизайна Языковые курсы И многие другие Бишкек 290 COM

22.11|11:13

Мы умеем решать юридические проблемы любой сложности. Комплексно поможем решить ваши задачи на высоком профессиональном уровне. Качественные юридические услуги в различных областях права. Услуги опытного адвоката # решение юридических проблем#юридические услуги#опытный адвокат#адвокат#гражданское право#гражданское прав#экономическое право#уголовное право#административное право#опытный юрист#юрист# Бишкек

12.03|19:44

Курс- Испанский-Итальянский язык! Курсы Бишкек, курсы Испанского языка, курсы итальянского языка, языковые курсы, онлайн курсы, оффлайн курсы . Учись у профессионалов! Основной целью курса является формирование и развитие умений говорить, слушать, писать и читать на испанском , итальянском языке. Вашему вниманию будут предложены курсы – от «нулевого» до «продвинутого. Переходя от уровня к уровню, Вы изучите грамматику , существенно пополните свой словарный запас и разовьете навыки общения . Студенты должны научиться слушать и понимать , получить базовые знания по грамматике , уметь высказывать свое мнение, отстаивать его и участвовать в спорах и обсуждениях. Программа курсов предусматривает развитие языковой компетенции и формирование коммуникативных навыков. Главной целью обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся первоначальные и дальнейшие основы языка. Предлагаемый курс предназначен так же для иностранных студентов. Курс- Испанский-Итальянский язык! Стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут Индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут краткосрочные курсы « за месяц» 5 раз в неделю 1.20 минут только индив 4000сом Желаю вам удачи и приятных уроков в центре . Бишкек COM

24.02|08:25

Курс- Немецкий-Французский язык! Курсы Бишкек, курсы Немецкого языка, курсы Французского языка, языковые курсы, онлайн курсы, оффлайн курсы . Учись у профессионалов! Основной целью курса Немецкого-Французского языка является формирование и развитие умений говорить, слушать, писать и читать на языке. Вашему вниманию будут предложены курсы – от «нулевого» до «продвинутого. Переходя от уровня к уровню, Вы изучите грамматику , существенно пополните свой словарный запас и разовьете навыки общения . Студенты должны научиться слушать и понимать , получить базовые знания по грамматике , уметь высказывать свое мнение, отстаивать его и участвовать в спорах и обсуждениях. Программа курсов предусматривает развитие языковой компетенции и формирование коммуникативных навыков. Главной целью обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся первоначальные и дальнейшие основы языка Предлагаемый курс предназначен так же для иностранных студентов. Курс- Немецкого-Французского языка! Стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут Индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут краткосрочные курсы « за месяц» 5 раз в неделю 1.20 минут только индив 4000сом Желаю вам удачи и приятных уроков в центре . Бишкек COM

24.02|08:25

Мы творческая студия и дошкольно образовательные курсы "Art Today" предоставляем вам следующие услуги: *Курсы по фортепиано *Курсы по ИЗО *Курсы по математике *Курсы по русскому языку Сеть курсов "Art today" приглашает всех творческих, креативных, активных, весёлых ребят окунуться в наш миротворческое пространство. Если вы готовы творить, обучать и вместе развиваться, то мы ждём вас! Для этого всего мы предоставляем вам все необходимые удобства: *Уютный, теплый кабинет(тёплый пол, батареи, кондиционеры) *Атмосферная обстановка *Инструменты(Фортепиано, синтезатор, мольберты,краскиисти,книги и.т.д.) Находимся мы в центре города по адресу: Боконбаева 96 Номера телефонов: Будем рады видеть каждого! Бишкек

14.10|12:45

Мы творческая студия и дошкольно образовательные курсы "Art Today" предоставляем вам следующие услуги: *Курсы по фортепиано *Курсы по ИЗО *Курсы по математике *Курсы по русскому языку Для этого всего мы предоставляем вам все необходимые удобства: *Уютный, теплый кабинет(тёплый пол, батареи, кондиционеры) *Атмосферная обстановка *Инструменты(Фортепиано, синтезатор, мольберты,краскиисти,книги и.т.д.) Находимся мы в центре города по адресу: Боконбаева 96 Номера телефонов: Директор курсов "Art Today": 0500-93-75-45 Репетитор по фортепиано: 0702-10-05-02 Учитель дошкольных курсов: 0555-99-07-98 Будем рады видеть каждого! Бишкек

11.10|16:21

Курсы массаж. Специализированный мастер сопытом работы. Звоните сразу!!!! Курсы массажа вечерние и дневные выдаём сертификат Курсы массаж Массаж курсы. Вечерные курсы. Курсы вечерние. Массаж Бишкек. Бишкек

22.04|23:19

Предлагаем курсы по проектированию и курсы сварщиков, электриков, мастеров отделочных работ с дальнейшим трудоустройством. Эффективные курсы проектирования и курсы в следующих строительных направлениях: -autocad -archi cad -revit -курсы ландшафтного дизайна в архитектурной среде -сметное нормирование и проектно-сметное дело в строительстве. Так же на базе строительной компании проводится обучение по следующим строительным направлениям с дальнейшим трудоустройством. -электрик -сварщик -мастер отделочных работ учебный центр «шерой-билим» проводит обучение для студентов, выпускников и специалистов архитектурных и инженерно-строительных направлений. Наши преподаватели гарантируют высокий уровень подготовки наших слушателей в области компьютерного проектирования, визуализации и моделирования строительных объектов. Бишкек COM

06.04|10:33

Курсы компьютерной грамотности. курсы по офисным программам. курсы программирования. курсы дизайна. Бишкек 5000 COM

25.11|02:19

Бухгалтерские курсы , курсы 1 с , бух учет курсы бишкек , онлайн курсы , бухгалтерские курсы онлайн курс готовит бухгалтера предприятия, подходит как для начинающих, так и уже для работающих бухгалтеров. Начинается с «нуля» до сведения баланса по мсфо, так же включает в себя все виды налогов и финансовой отчётности. В конце обучения слушатель должен владеть знаниями единой системы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности о результатах деятельности организации в соответствии с мсфо и другими правовыми документами. Преподавательский состав формируется из квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт, знания и творческий подход к процессу образования. Поэтому каждый наш преподаватель может поделиться своим опытом общения с контролирующими органами, опытом проведения проверок, нюансами сдачи налоговой и финансовой отчетности, дать рекомендации по успешному продвижению по карьерной лестнице в сфере бухучета, рассказать какие они ставят требования при подборе бухгалтеров в свои отделы. Все наши преподаватели открыты для дальнейшего общения с учениками. Поэтому даже после окончания курсов, вы можете в телефонном режиме получить некоторые рабочие консультации у своего преподавателя. Курс рассчитан на 1 месяц и две недели. 5 раза в неделю по 1.20минут. Стоимость курсов группа 5 раза в неделю по 1.20 мин 5000с инд. 5 раза в неделю по 1.20 мин 7000с ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 6500с инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 8000с Бишкек COM

19.02|08:32

Продаю курсы графического дизайнера от skillbox , курсы с 0 дo Pro и курсы фотошопа с 0 до Pro,в курсы входит все от обучения в программах Adobe Photoshop,Adobe Alustratore,до оформления портфолио. Обучение занимает пару месяцев до первого заработка. Бишкек 1000 $

28.08|09:17

Тренинги по бизнесу новое Услуги/ Обучение, курсы Бишкек Тренинги по бизнесу * Как создать постоянного клиента? * Какие ингредиенты входят в приготовлении? * Как без затрат и повышения цен увеличить прибыль? Ответы на эти вопросы вы получите на нашем тренинге :) ----------- * Кому предназначен этот тренинг? * Предпринимателям * Сотрудникам компаний * Стартаперам ----------- Тренер: Анатолий Хван, основатель металлопрокатного завода им. М.В. Фрунзе в Кыргызстане, а также основатель салона испанских кафель "Мир кафеля» ----------- * Когда: 9 января * Время: 10:00 ✔️Standart - 1500 сом (кофебрейк, 8 часов контента, networking) ✔️PRO - 2500 (кофебрейк, 8 часов контента, networking + разбор проектов) ------------ Instagram : @anatolyhuang Как продавать без потерь и больших затрат? * Как создать постоянного клиента? * Почему клиент и ребёнок - одно и тоже? Все ответы вы получите на тренинге от основателя металлопрокатного завода имени Фрунзе и бизнес коуча с более чем 10 летнем опытом Коучер:Анатолий Хван - предприниматель, производитель и бизнес тренер Дата: 9 января в субботу Адрес: City Hotel Байтик Баатыра, 34/1, Бишкек ✔️Навигация по карте 2гис: https://go.2gis.com/t7kdz Адрес : Токомбаева 21/2, Отель Джанат Контакты: 0553 222-499 0707 337-635

05.01|08:39

Тренинги ораторского мастерства Бишкек

10.07|15:17

Языковые курсы , курсы корейского языка , языковые курсы Бишкек , онлайн курсы Бишкек. Араб тили. АРАБСКИЙ ЯЗЫК для всех . приглашаем вас на курсы классического арабского языка и диалектов. Любой уровень. Индивидуальные занятия .Групповые. Персональный подход к каждому обучаемому позволит ему быстро, эффективно и удобно овладеть базовой грамматикой, поставить правильное произношение, научиться читать, писать, понимать устную речь и получить основные разговорные навыки. Стоимость курсов Группа 3 раза в неделю по 1.20 мин 1800с Инд. 3 раза в неделю по 1.20 мин 3000с Ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 2500с Инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 4000с Носителем языка- Стоимость курсов Группа 3 раза в неделю по 1.20 мин 2000с Инд. 3 раза в неделю по 1.20 мин 4000с Ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 2800с Инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 5000с Бишкек COM

19.02|07:39

Курсы дизайна. курсы web дизайна. курсы программирования. курсы системного администратора. обучаем компьютеру и офисным прогаммам. word. excell. Бишкек 5000 COM

26.11|19:00

Обучающие личностные тренинги новое Услуги/ Обучение, курсы Бишкек Обучающие личностные тренинги Почему правильной расстановки цели никто не знает? Почему люди не достигают их? Что на это повлияло и влияет по сей день? где найти ответы? 1. Можно методом пробы воспользоваться способами друзей 2. Вытаскивать информацию в интернете и потратить кучу времени ------------------- Или же, узнать все на однодневном тренинге, где вас научат: ✔️как правильно ставить цели ✔️Какие на самом деле ценности у вас ✔️Что именно вы хотите от самого себя ------------------- Когда?/Где?/Цена? Адрес: Jannat Regency, Аалы Токомбаева 21/2 Дата: 17 января Время: в 10:00 Стоимость: 14990 сом Но, если внесёте предоплату сегодня, то стоимость составит 12990 с -------------------- Наш офис: Jannat Regency, Аалы Токомбаева 21/2 Instagram : @anatolyhuang Контакты: 0553 222-499 0707 337-635

13.01|16:37

Курс Скорочтение! Курсы скорочтения , языковые курсы бишкек, курсы Скорочтения в бишкеке, онлайн курсы скорочтения Бишкек , курсы "скорочтение" - это увеличение скорости чтения, развитие памяти, тренировка мышления и логики, а так же повышение внимательности и повышение понимания прочитанного. Благодаря занятиям вы научитесь работать с информацией. Курсы "Скорочтения" способствует развитию интеллекта и других творческих способностей. "Скорочтение" своего рода , так же делать выводы и выражать свое мнение. Курс рассчитан как для взрослых так же и для детей. Бишкек

22.03|22:19

Курсы по ремонту сотовых телефонов Обучение по ремонту телефонов Курсы курсы курсы Стоимость в общем 9000 сом. Оплатить можно по частям по 3000 сом Каждый из курсов проходит в формате теория и практика. Вы не только слушаете преподавателя, но практически выполняете задачи. Сами задачи отличаются зависимости от выбранного Вами курса. Все инструменты и расходные материалы на период обучение мы предоставляем сами Модульный ремонт смартфонов и планшетов Курс рассчитан на начинающего мастера. Основы ремонта телефонов, обучаем как правильно производить замену экрана телефона, гнезда зарядки, корпуса, камеры, аккумулятора и других модульных элементов телефона. Обучение замены сенсорного стекла на телефонах и планшета Курс рассчитан на специалиста среднего уровня. В курс входит обучение замены сенсорного стекла отдельно от экрана телефона. Обучение диагностики смартфонов и планшетов Диагностика, самое сложное в ремонте телефонов, самое сложное правильно диагностировать неисправность. Обучаем как корректно проводить диагностику телефона, на что в первую очередь обращать внимание перед ремонтом электроники Обучение схемотехники телефонов и планшетов Обучение схемотехники — это основы ремонта телефонов и планшетов. Без знания конструкции системной платы, не возможно производить сложный ремонт электроники. Обучение пайки элементов на плате Данный курс больше построен на практических занятиях ремонта системной платы, замена микросхем на плате, восстановление межсослойных обрывов на плате и других элементов. Программный ремонт телефонов и планшетов Курс рассчитан на начинающие знания, для обучения и освоения программному ремонту, прошивки телефонов, восстановление загрузчиков, отвязка телефона от зарубежного оператора, восстановление IMEI адреса и другое. Бишкек

30.01|02:32

Курсы программиста Курсы IT Курсы айти Курсы создание сайтов Создание сайтов Web разработка WordPress – cамая популярная в мире CMS для создания своего веб сайта, блога, лендинга или даже интернет-магазина. И позволяет создавать сайты быстро, без знаний программирования или привлечения веб разработчиков на заказ. Для этого движка созданы тысячи плагинов, которые вы можете использовать в реализации своих проектов. ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: Научитесь работать в самой популярной и интуитивно понятной CMS WordPress Использовать готовые шаблоны и темы под любую задачу Как выбирать, устанавливать и настраивать плагины, виджеты под свои задачи Пользоваться специальными конструкторами для создания уникального дизайна Создавать сайты на локальном компьютере, а затем переносить их на онлайн-хостинг Администрировать и создавать резервные копии ваших сайтов Переносить сайт с одного домена на другой или с одного хостинга на другой Узнаете, что такое CMS и какие они бывают. Чем этот метод создания сайта отличается от создания сайта на языках HTML и CSS Создадите свой первый сайт всего за несколько часов! Курс WordPress не требует знаний верстки и программирования. Если вы уже обладаете навыками создания сайта на HTML/CSS вы увидите, как вы сможете значительно ускорить свою работу c WordPress. Бишкек COM

27.03|11:01

Языковые курсы в Бишкеке. Подготовка к Орт. Курсы кыргызского языка в Бишкеке. Курсы русского языка в Бишкеке. Курсы английского языка в Бишкеке. Курсы немецкого языка в Бишкеке. Курсы корейского языка в Бишкеке. Курсы французского языка в Бишкеке. Курсы 1 сом Образование, курсы Образование, курсы Бишкек

22.02|12:17

Школа-Студия Дикции! Курсы по Дикции , курсы бишкек, курсы по постановке голоса речи и дикции в бишкеке, онлайн курсы Бишкек Мастерская успеха - учись быть первым! Хотите научиться говорить так, чтобы вам внимали с открытым ртом и восхищенным взглядом? А может, вы хотите с успехом выступить в аудитории или даже блестяще пройти конкурс на диктора? Может быть, вы хотели иметь такую специальность, в которой очень важна постановка голоса и красивое звучание, но в силу неразвитости и бедной окраски тембра своего голоса даже и не пытаетесь осваивать желанные просторы? Так же в наших социально – экономических условиях значительно расширился круг специалистов, для которых культура речевой деятельности профессионально необходима. Умение преподнести себя, презентовать свои возможности и намерения, готовность сделать первые шаги на пути к профессиональной карьере во многом зависит от четкости, логичности выражения мыслей и правильности речи. Не огорчайтесь! С помощью нашей команды, вы можете поработать над своим речевым аппаратом и добиться объемного и полного звучания собственного голоса, красивого по тембру, с большим диапазоном. И что очень важно – улучшив дикцию речи, вы почувствуете уверенность в себе и повысите свою самооценку. Ваши шансы найти высокооплачиваемую работу, предполагающую широкие контакты с людьми различных социальных групп и лидеров верхушки, заключение всевозможных сделок и договоров, продвижение какого-либо продукта существенно возрастут, поскольку приятный и легко модулирующий голос, принимающий в нужной ситуации определенные оттенки, быстрее расположит к вам слушающего человека. Это высокопрофессиональная команда интереснейших и знаменитых людей. Почетная Грамота КР За заслуги в развитии Театрального искусства КР Отличник Культуры Марусич Александра Евгеневна Мастер тренинга – « Личностного роста» Алма-Ата Профессиональный психолог- Мажуга .В В гостях «Золотой голос» Кыргызстана Диплом Интернюс « Отличник Телевидения » . Телеведущая информационно- аналитических программ.- Черникова Вера Михайловна Бишкек COM

19.02|09:05

Обучение макияжу для себя / курсы визажисты / курсы по make-up / курсы по мейкапу / курсы по макияжу 6 месяцев доступа к курсам. 32 видео от Гоар Аветисян по макияжу; БОНУС: 30 видео по Инстаграмм продвижению. Работа с кистями; рубрика хочу/могу где косметика люкс и бюджет,; все виды макияжа; лифтинг; свадебный макияж; 4 урока по стрелкам; 3 вида смоки айс. Психология работы с клиентами. Как выделится среди других. 30 видео по Инстаграмм продвижению: Все виды реклам с вложениями и без; упаковка профиля; исследование рынка; контент стратегия. Стратегия продвижения. Настройка таргетинга. Как зарабатывать на своих услугах с Инстаграм. Бишкек 5000 COM

23.09|17:51

11000 KGS. Хотите научиться шить и кроить -просто ! Образовательный центр "IZUMRUD" запускает Курсы кройки и шитья для начинающих с нуля и профессионалов в Бишкеке. На курсе мы изучим следующие программы: Конструирование Моделирование до проф.го уровня

28.10|20:12

Приглашаем Вас на Курсы Кройки и Шитья! 1. Для начинающих от "А до Я" 2. Индивидуальные курсы 3. Швея-закройщик, моделирование 4. Практический курс. Курсы проходят в центре города(БГУ). Мастер с большим опытом работы научит Вас шить: 1) Все виды юбок; 2) Брюки; 3) Платье (классические, вечерние и т.д) 4) Пальто,шубку. На каждом из курсов будет теоретическая и практическая часть! Мастерская оборудована всеми видами швейных машин. Вы научитесь самостоятельно кроить, делать выкройки на любую фигуру по индивидуальным меркам, работать с тканью и швейной машинкой, правильной обработке узлов деталей,моделировать выкройки и т.д. Бишкек

18.03|18:23

Курсы Английского языка , языковые курсы бишкек, курсы Английского языка в бишкеке, онлайн курсы Бишкек. Для лалофо Курсы английского языка включают (от 0 до Advanced) и рассчитаны на любой уровень начальной подготовки слушателя. Чтобы определить свой предварительный уровень знаний английского языка, вы можете пройти бесплатное тестирование. Языковые курсы предназначены для тех, кто серьезно подумывает об обучении за рубежом, трудоустройстве в иностранных компаниях с перспективами частых зарубежных командировок ну и, в конце концов, для тех, кто решил сменить место жительства. Все записи, представленные в учебных пособиях, сделаны не только носителями языка, но и представителями других культур, часто использующих английский язык для общения. Актуальные грамматические и лексические конструкции языка выводятся в речь и закрепляются на занятиях. Слушатели знакомятся с речевым этикетом, культурой страны английского языка, способами обмена информацией, пробуют себя в различных ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям общения на английском языке. Для тех кто хотел бы продолжить обучения за рубежом! Мы предлагаем обучения за границей. Бакалавр, магистратура, краткосрочные курсы. (Англия,США,Мальта,Сингапур,Кипр) Стоимость курсов Группа 3 раза в неделю по 1.20 мин 1500с Инд. 3 раза в неделю по 1.20 мин 3000с Ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 2500с Инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 4000с Бишкек COM

19.02|07:59

КУРСЫ КУРСЫ КУРСЫ. РЕМОНТА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ СМАРТФОНОВ ПЛАНШЕТОВ КО Услуги > Обучение, курсы Договорная Бишкек 2020-02-26 / Позвонить КУРСЫ КУРСЫ КУРСЫ... РЕМОНТА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ СМАРТФОНОВ ПЛАНШЕТОВ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ УДОБНОЕ ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ+100% ПРАКТИКА+ СЕРТИФИКАТ+ТРУДОУСТРОЙСТВО Индивидуальные занятия. Приходите на мастер-класс Мы даём гарантию что вы научитесь, разбираться и ремонтировать Для подробной информации позвоните нам, или оставить ваш номер телефона, и мы свяжемся с вами. Пробные занятие идут БЕСПЛАТНО Вы научитесь: Делать диагностику с помощью приборов Устранять неисправности любых видов Менять дисплеи и компоненты при окончании можем устроить на работу Адрес : ПЛОЩАДЬ АЛА-ТОО #КурсывБишкеке #курсыремонтатедефонов#телефоны #планшет #окуу #курсыпоремонтутелефона #курсытехники #работа #вакансия #учебныйцентр #обучение #телефонондоо #Бишкек #вБишкеке #учеба

29.02|03:06

: Языковые курсы Бишкек курсы арабского языка курсы языковые арабские курсы Носители Арабского языка приглашают вас на курсы АРАБСКОГО ЯЗЫКА АРАБСКИЙ ЯЗЫК для всех . приглашаем вас на курсы классического арабского языка и диалектов. Любой уровень. Индивидуальные занятия . Персональный подход к каждому обучаемому позволит ему быстро, эффективно и удобно овладеть базовой грамматикой, поставить правильное произношение, научиться читать, писать, понимать устную речь и получить основные разговорные навыки. Записаться на курс можно по телефону / / на lalafo.kg!

11.03|23:52

: Языковые курсы курсы турецкого языка языковые курсы турецкий язык Но носители турецкого языкаприглашают на курсы Турецкий язык в Бишкеке! Изучение языка – интересное, увлекательное и полезное занятие как для бизнесменов, имеющих деловые контакты с Турецкими партнерами, так и для туристов путешествующих по этой стране и для тех кто влюблен в страну . Курс Турецкого ведут опытные педагоги и носители языка – это значит, позволит слушателям с первых уроков начать говорить на Турецком языке. Изучение языка идет по коммуникативной методике. На занятиях постоянно используются аутентичные аудио- и видеоматериалы, что вносит разнообразие в учебный процесс и повышает эффективность изучения языка. Так же есть краткосрочные курсы «Турецкий за месяц» для тех кому язык срочно востребован (для отъезжающих). Вы можете изучать турецкий язык и в официальном центре «TOMER» Турецкий язык- Стамбуле-Анкаре-Анталии+ стажировка!. на lalafo.kg!

16.03|20:38

Найди свое объявление в категории ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ ✔️ lalafo.kg - самый большой сайт бесплатных объявлений в Бишкек ✔️ Быстро продать и просто купить на lalafo.kg

17.09|05:37

Договорная: Скорочтение! Дикция! Курсы. Курсы Скорочтения Бишкек. Курсы Дикции Бишкек. Курсы Скорочтения . Курсы Дикции . Школа-Студия Дикции! Мастерская успеха - учись быть первым! Хотите научиться говорить так, чтобы вам внимали с открытым ртом и восхищенным взглядом? А может, вы хотите с успехом выступить в аудитории или даже блестяще пройти конкурс на диктора? Может быть, вы хотели иметь такую специальность, в которой очень важна постановка голоса и красивое звучание, но в силу неразвитости и бедной окраски тембра своего голоса даже и не пытаетесь осваивать желанные просторы? Так же в наших социально – экономических условиях значительно расширился круг специалистов, для которых культура речевой деятельности профессионально необходима. Умение преподнести себя, презентовать свои возможности и намерения, готовность сделать первые шаги на пути к профессиональной карьере во многом зависит от четкости, логичности выражения мыслей и правильности речи. Не огорчайтесь! С помощью нашей команды, вы можете поработать над своим речевым аппаратом и добиться объемного и полного звучания собственного голоса, красивого по тембру, с большим диапазоном. И что очень важно – улучшив дикцию речи, вы почувствуете уверенность в себе и повысите свою самооценку. Ваши шансы найти высокооплачиваемую работу, предполагающую широкие контакты с людьми различных социальных групп и лидеров верхушки, заключение всевозможных сделок и договоров, продвижение какого-либо продукта существенно возрастут, поскольку приятный и легко модулирующий голос, принимающий в нужной ситуации определенные оттенки, быстрее расположит к вам слушающего человека. Это высокопрофессиональная команда интереснейших и знаменитых людей. Почетная Грамота КР За заслуги в развитии Театрального искусства КР Отличник Культуры Марусич Александра Евгеневна Мастер тренинга – « Личностного роста» Алма-Ата Профессиональный психолог- Уварова Светлана Васильевна В гостях «Золотой голос» Кыргызстана Диплом Интернюс « Отличник Телевидения » . Телеведущая информационно- аналитических программ.- Черникова Вера Михайловна Записаться на курс можно по телефону Курс « Скорочтение». Скорочтение – это продуманный подход к чтению. Это инструмент благодаря которому вы работаете быстрее и лучше других. Изучение курса позволит вам : • Увеличить скорость чтения как минимум, в 2-3 раза, что даст вам возможность быстро и качественно обрабатывать информацию в любой сфере деятельности . • читать осмысленно • повысить концентрацию внимания • улучшить качество запоминания • повысить самооценку. • приобретете возможность работать очень эффективно извлекать из всего потока информации только самое полезное! Развив в себе способность к скорочтению, вы становитесь намного могущественнее перед окружающими. Ведь вы быстрее поглощаете и анализируете информацию. Вы быстро принимаете решение . Вы успешнее других в анализе, обработке информации. У вас больше времени! Кто владеет мастерством скорочтения, тот владеет мощным интеллектом! на lalafo.kg!

20.06|15:59

Все платные курсы Смм+таргет Арбитраж трафика Digital marketing Моушн дизайн Директор по рекламе Курсы от блогеров Курсы как стать богатым За символические 20сом Бишкек 20 COM

17.10|05:04

Компьютерные курсы, Курсы "Бухгалтерского Учёта +1с", курсы "Конструирование корпусной мебели" Учебный Центр «Парнас» предлагает Вам уникальную возможность БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ! Для этого необходимо соблюдение обязательных условий: 1. Возраст старше 16 лет (не являться учеником школы или студентом ВУЗа очного отделения), но до пенсионного возраста. 2. Быть официально безработным (т.е., чтобы на Вас не было оформлено ИП, ЧП, ОсОО, патент…) 3. Справка с места жительства (в городе Бишкек). Прописка может быть в любом населенном пункте Кыргызстана. 4. Паспорт, диплом об образовании и (или) аттестат за 11 класс. Направления, по которым проводится обучение: 1. Бухгалтерский учет (МСФО) + 1С Бухгалтерия 2. Профессиональный пользователь ПК 3. Графический дизайн на базе программ Corel Draw (или Adobe Illustrator), Adobe Photoshop 4. Архитектурное проектирование в программе ArchiCad 5. Проектирование в программе AutoCAD 6. Помощник руководителя со знанием ПК, Internet и Делопроизводства Можно выбрать только одно направление! Занятия ведут квалифицированные и опытные преподаватели, которые все объясняют очень доступным языком! Все занятия основываются на практических задачах и примерах, что позволяет легко усвоить материал! Если Вас заинтересовало предложение или у Вас появились вопросы, напишите нам сообщение или оставьте Ваш номер телефона, мы обязательно Вам перезвоним или напишем! Звоните или пишите на WhatsApp (номер телефона с WhatsApp ниже объявления)! Есть так же курсы и на платной основе! Бишкек

28.06|12:51

Курсы кыргызского языка , языковые курсы бишкек, курсы Кыргызского языка в бишкеке, онлайн курсы Бишкек. курс- кыргызский язык! Учись у профессионалов! Основной целью курса является формирование и развитие умений говорить, слушать, писать и читать на кыргызском языке. Вашему вниманию будут предложены курсы кыргызского языка – от «нулевого» до «продвинутого. Переходя от уровня к уровню, вы изучите грамматику кыргызского языка, существенно пополните свой словарный запас и разовьете навыки общения на кыргызском языке. Предлагаемый курс предназначен так же для иностранных студентов. Студенты должны научиться слушать и понимать кыргызскую речь, получить базовые знания по грамматике кыргызского языка, уметь высказывать свое мнение, отстаивать его и участвовать в спорах и обсуждениях. Программа курсов кыргызского языка предусматривает развитие языковой компетенции и формирование коммуникативных навыков. Главной целью обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся первоначальные и дальнейшие основы языка стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут краткосрочные курсы « кыргызского за месяц» 5 раз в неделю 1.20 минут только индив 4000сом Бишкек COM

27.02|03:29

Делопроизводство!Курсы делопроизводства , курсы бишкек, , онлайн курсы Бишкек Курсы делопроизводства+ офис менеджмента будут весьма полезными, для желающих освоить это ремесло. Будущий офис-менеджер должен быть достоин своего руководителя и доверенной ему далеко не малой ответственности. Именно поэтому в обучение входят такие темы как этика и психология делового общения, имидж офис-менеджера, рабочее место , деловой и праздничный этикет, этикет в служебных отношениях, корпоративная культура и фирменный стиль организации, отношения в системе «коллега-коллега». Все эти не всегда сопоставимые темы и образуют собой курсы делопроизводства и курсы офис менеджера. Погружение в делопроизводство курсы обучение новых сотрудников происходит в очень сжатые сроки, несмотря на большое количество знаний и умений, которыми нужно наделить будущих претендентов и претенденток на вакансию Офис-менеджер. Так что, посетив эти курсы, вы не просто получите корочку об окончании очередного учебного заведения, а знания, которые позволят сразу же приступить к новой работе. Общий курс 2 месяца. Первый месяц курс с профессиональным психологом – офис менеджмент. Второй месяц – Дело производство (Оформление документов, работа с ПК ) Вы можете по выбору обучиться по одному направлению выборочно. Курс Делопроизводство: Стоимость курсов Группа 3 раза в неделю по 1.20 мин 1800с Инд. 3 раза в неделю по 1.20 мин 3000с Ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 2500с Инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 4000с Курс с психологом: Стоимость курсов Группа 3 раза в неделю по 1.20 мин 2500с Инд. 3 раза в неделю по 1.20 мин 4000с Ускоренные курсы группа 5 раз в неделю по 1.20 мин 3500с Инд.5 раза в неделю по 1.20 мин 5000с Бишкек COM

19.02|08:32

Японский язык!Курсы Японского языка , языковые курсы бишкек, курсы Японского языка в бишкеке. Посещая курсы японского языка, человек имеет возможность познакомиться с совершенно новой для него культурой. Тот, кто имеет возможность познакомиться с японской культурой и рабочей этикой, сможет в будущем избежать ошибок в общении с деловыми японскими партнерами. А проявление интереса не только к бизнесу, но и к самой стране – это всегда знак уважения и симпатии, располагающий партнера. После прохождения программы "японский язык для начинающих", вы легко сможете ориентироваться в стандартных разговорных ситуациях. Уроки ведет - Профессиональный педагог! Стоимость курса группа 3 раза в неделю 1800сом по 1.20минут Индив. 3 раза в неделю 3000сом по 1.20минут Бишкек COM

19.02|07:59

Курсы шитья курсы технолога курсы реставратора Индивидуальный подход Все на практике С нуля до профи! Есть гарантия ! Стаж 23лет Материал предаставляем мы! В возрасте нет ограничение. +трудоустройство Свободный график с 8-°°утро до 22-°°вечера. Каждый день по 4,5 часа цена:4500сом в месяц Бонусы: +4нитка +пятинитка +оверлог +распошивалка +правильно кроить Сейчас идет акция!акция!акция!4500сом вместо 6000сома успейте записаться!!! Район:Гоин Бишкек 4500 COM

03.10|03:14

"B&N Group" - Ваш бизнес-консультант. Юридические услуги для бизнеса. Мы поможем Вашему бизнесу развиваться. Юридические услуги для бизнеса. Мы поможем Вашему бизнесу развиваться. Наша миссия заключается в развитии бизнеса посредством предоставления комплексной и профессиональной юридической поддержки нашим клиентам. Основа нашего подхода в решении задач наших клиентов одновременно с позиции юристов, владеющих экспертными знаниями во всех отраслях права, и профессиональных налоговых консультантов, позволяющих нам комплексно оценивать влияние предлагаемых нами решений. Мы применяем индивидуальный подход к каждому клиенту, объективно оцениваем ситуацию и не обещаем клиентам невозможного. Наши услуги: - Регистрация юридических лиц. Общество с ограниченной ответственностью (ОсОО), Открытое акционерное общество (ОАО), Индивидуальный предприниматель (ИП), Некоммерческая организация (НКО), Филиал, представительство. - Ликвидация юридических лиц. Сопровождение всех этапов ликвидации, включая поддержку при проведении государственными органами проверок. - Лицензирование. Юридическое сопровождение процесса лицензирования в любых областях. - Сопровождение сделок: Правовое содействие при заключении и осуществлении сделок от разработки договорной основы до сопровождения при переговорах, а также сопровождение споров. - Аутсорсинг: Комплексное юридическое сопровождение деятельности компаний и организаций. Ваш юридический отдел, состоящий из высокопрофессиональных юристов. - Интеллектуальная собственность: Регистрация товарных знаков и авторских прав, а также их защита. Юридическая консультация является одним из видов юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам. Бишкек COM

14.04|22:32

Курсы массаж Курсы массажа вечерние и дневные выдаем диплом международного образца! Специализированный мастер с опытом работы Звоните сразу!!!!!! На профиль не всегда отвечаем Курсы массаж Массаж курсы Вечерние курсы Курсы вечерние Массаж бишкек Бишкек 7200 COM

27.02|17:13

ЭЛЕКТРИКИ Набор на краткосрочные курсы. "Курсы электриков"Курсы Услуги > Обучение, курсы 5 000KGS Бишкек 2020-02-05 / Позвонить ЭЛЕКТРИКИ Набор на краткосрочные курсы. "Курсы электриков" Курсы обучения электриков и электромонтеров. Срок обучения: от 2 до 3 месяцев Занятия: три, четыре раза в неделе Удостоверение: Сертификат Курсы обучения электриков и электротехнического персонала в Бишкеке: от закона Ома до полной электрификации квартиры. Быстрая окупаемость курса. Специальность электромонтер высоко оплачивается, постоянно востребованна, поэтому мы можем гарантировать для своих выпускников трудоустройства.  Помимо теоретических знаний все ученики отправляются на производственную практику. После сдачи экзамена вам будет присвоена разряд, выдано удастверение "сертификат" по специальности Электромонтер. Все выпускники при желании могут получить группу допуска. Наш адрес: г. Бишкек  ул. Раззакова 62 Профессиональный лицей 3 Преподаватель Шайбек БЕЛЯЛОВ.

25.02|18:08

Курсы японского языка для детей и взрослых БОНСАЙ КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА “БОНСАЙ” курсы японского языка - это курсы направленные на результат каждого ученика. Для кого курсы японского “БОНСАЙ”? 1. Хотите поступить в лучшие вузы Японии? у нас вы сможете пройти полную подготовку с нуля до продвинутого уровня и быть готовым к международному сертификационному экзамену NAT- тест и JLPT 2. Хотите понимать Японскую культуру? смотреть без перевода аниме, фильмы, сериалы и читать мангу 3. Хотите работать с Японией? Японский рынок обширен и очень удобен, вы сможете сотрудничать с японцами строить бизнес или заказывать вещи для себя или на продажу. 4. Хотите поработать в Японии? Япония славится своими зарплатами, и сверхурочными. 5. Хотите посетить Японию? Вы сможете свободно общаться, путешествовать и открывать для себя новый загадочный мир Японии. ПОЗИЦИЯ 1. Мы нацелены прямо на результат студентов 2. Мы нацелены на понимание студентов 2.1 Если начальный уровень, то уроки проводятся на русском языке 2.2 Если продолжающий уровень, то уроки проводятся на японском 3. Эффективный и креативный подход к каждому заданию 4. Поощрение и мотивирование студентов ПРЕИМУЩЕСТВА ● Опыт преподавателей более 10 лет ● Обширная библиотека полезных материалов для любого возраста ● Эффективные задания и упражнения ● Программа по поощрению учеников ● Количество учеников не более 8 учеников ● Сертификат по окончанию курса ● Бесплатные материалы + Первый урок бесплатно + Бесплатная консультация ЦЕЛИ 1. Максимальное Ltv 2. Протестировать Бизнес модель 3. Стать лучшими на рынке японского языка 4. Разработать эффективную учебную модель 5. Найти эффективные источник привлечения клиентов ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ Уровень: ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ: 10-16 лет ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 год ВРЕМЯ: 3 раза в неделю по 1 часу ОСОБЕННОСТЬ: Периодические просмотры Аниме и более творческий подход СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ: 2 500 сом Уровень: ВЗРОСЛЫЙ ВОЗРАСТ: 17-25 лет ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС Бишкек

15.05|09:06

КУРСЫ КУРСЫ КУРСЫ Обучение востребованной профессии всего за 20 дней Медицинский представитель. Фарм представитель. Пройди курс и получи возможность зарабатывать больше! По окончанию курса предоставляется сертификат и возможность трудоустроится в лучшие фарм компании страны! не упусти свою возможность! Бишкек

20.09|04:01

Курсы IT Курсы Айти Курсы программиста Создание сайтов Курс WordPress - с нуля до профи содержит полное руководство по созданию сайтов разных видов и основам продвижения. *Вы научитесь работать в CMS WordPress - установка и настройка, создание страниц, использование плагинов, виджетов, тем и шаблонов под любые задачи *Научитесь создавать сайты-визитки, одностраничные лендинги, сайты портфолио, блоги *Изучите как сделать адаптивную верстку, чтобы сайт одинаково корректно отображался на разных устройствах *Создадите полноценный интернет-магазин с каталогами товаров, платежной системой, вариантами доставки, купонами *Научитесь основам SEO-продвижения, принципам юзабилити, настройке индексации поисковыми роботами и зарегистрируете свой готовый сайт в поисковых системах Узнаете как проверить свободен ли домен, как купить домен и привязать к хостингу *Как осуществить безопасность сайта и резервное копирование *Выполняя домашние задания вы создадите свои готовые онлайн проекты, которые можно показывать потенциальным клиентам. Поэтому в процессе курса у вас отличный шанс не просто попрактиковаться, но и создать личное портфолио из 5-ти готовых сайтов! Вы сможете выполнять первые заказы на создание сайта уже в процессе обучения! Пройдя обучение WordPress с нуля до профи вы сможете начать зарабатывать следующими способами: Создавать сайты любой сложности на популярной платформе на заказ (сайт-визитка, корпоративный сайт, сайт услуг, информационный сайт, блог, интернет-магазин) Обеспечивать техническую поддержку сайтов Обеспечивать информационную поддержку сайтов (контент-менеджмент) Предоставлять базовые услуги по продвижению сайта в Интернете Курс WordPress не требует знаний верстки и программирования. Если вы уже обладаете навыками создания сайта на HTML/CSS - вы сможете значительно ускорить свою работу c WordPress Бишкек COM

27.03|10:07
  • >> Следующая

История Ваших запросов

Дата добавления